Hoe slim zijn palingen?

Palingen hebben veel eigenschappen die wijzen op een levendige intelligentie. Ze staan bijvoorbeeld bekend om hongerstakingen in gevangenschap, en ze jagen samen met tandbaarzen in het wild. Het klinkt misschien gek, maar veel mensen beweren dat paling een zachte kant heeft. Sommige aquariummedewerkers hebben zelfs gezegd dat de slangenachtige vissen nog meer op honden lijken en intelligentie en geheugen tonen die niet kenmerkend zijn voor een niet-zoogdier.

Toch betekent niets van dit alles noodzakelijkerwijs dat ze goede huisdieren zijn. Volgens Culum Brown van Macquarie University zijn vissen intelligenter dan ze lijken. Op veel gebieden, zoals het geheugen, komen hun cognitieve krachten overeen met of overtreffen die van 'hogere' gewervelde dieren, waaronder niet-menselijke primaten. Hoewel; zijn lange en scherpe tanden kunnen ons bang maken, murenen zijn relatief angstige vissen.

Voor gevaar zullen ze meestal liever ontsnappen. Ze vallen alleen aan als ze zich bedreigd voelen.